Български именник

"Български народни песни" - Братя Миладинови - 24 Юни


На 24.VI.1861 г. в Загреб излизат "Български народни песни" на Димитър и Константин Миладинови. Горещи родолюбци, образовани учители, те познават отлично народа си, ценят високо неговия поетичен гений. Подбудени от примера на другите славянски народи, насърчавани от руския учен Виктор Григорович, братята Миладинови подготвят сборник с изключителна стойност: 665 песни, множество пословици, гатанки, предания, обичаи, вярвания и т.н. Заедно с другите публикувани сборници "Български народни песни" издигат престижа на фолклора, като оказват силно влияние върху творчеството на Г.С. Раковски, Д.Чинтулов, П.Р. Славейков, Н. Козлев, Гр. Пърличев, Л.Каравелов, Хр. Ботев, Ив. Вазов, П.П. Славейков, К. Христов, П.Ю.Тодоров и много други.