Български именник

Ден на войските за ядрена, химическа и биологическа защита - 19 Юни


На този ден със заповед от 19 юни 1918 г. на военното ведомство, се разкрива първият щат за военен химик /с чин капитан/ и един чиновник за поръчки.

Това се счита за начало на създаването на Химическите войски в България, които през септември 1997 г. са преобразувани във Войски за ядрена, химическа и биологическа защита и екология.

Войските за ядрена химическа, биологическа защита и екология имат своята история. Още от дълбока древност човечеството е използвало отровни вещества за постигането на военни цели. През годините техните свойства непрекъснато са се усъвършенствали, докато се стигне до създаването на химическото оръжие с висок боен ефект.

В големи мащаби, като бойно оръжие отровните вещества са използвани за пръв път в първата световна война в химическата операция при река Ипър, Белгия от германската армия. След нея следват английски, френски, руски и австроунгарски газови атаки.

В наши дни 38 батальон за ЯХБЗ води целенасочена подготовка и подържа способности за изпълнение на задачи по трите мисии на Българските въоръжени сили.

Нееднократно военнослужещи от формированието са оказвали помощ на населението при наводненията от последните години.