Български именник

Световен ден за борба с хепатита - 28 Юли


Световният ден за борба с хепатита се провежда всяка година на 28-и юли, като на този ден светът се обединява около темата за хепатита. Целта е да се повиши осведомеността за вирусните хепатити. Тази година мотото е „Хепатитът не може да чака“. Чрез него се поставя акцент върху неотложността на действията и усилията, необходими за премахване на хепатита като заплаха за общественото здраве до 2030 г., дори в условия на епидемия от COVID-19.

Световната здравна организация информира, че по света на всеки 30 секунди умира човек от заболяване, свързано с хепатит - възпаление на черния дроб, което причинява тежко чернодробно заболяване и хепатоцелуларен рак. Има пет основни щама на вируса на хепатит - A, B, C, D и E. Хепатитите B и C са най-често срещани. Те водят до 1,1 милиона смъртни случая и 3 милиона нови инфекции годишно. За хронична инфекция, свързана с хепатит С вирус, се лекуват 9 400 000. В световен мащаб са диагностицирани 10% от хората, които имат хронична инфекция с вирус на хепатит В и 22% получават лечение. Децата, които имат достъп до ваксина срещу хепатит В при раждане, са едва 42%.

Министерството на здравеопазването прие и осъществява Национална програма за превенция и контрол на вирусните хепатити в Република България за периода 2021-2025 г.

Националната програма съдържа мерки за провеждане на политики за превенция на всички вирусни хепатити (тип A, B, C, D, E) и е съобразена с Целите за устойчиво развитие, Глобалната стратегия на Световната здравна организация за превенция и контрол на вирусните хепатити и Плана за действие за борба с вирусните хепатити в Европейския регион на СЗО.

Основните цели на Националната програма са 7, като най-важните са: намаляване на заболяемостта с 45% и смъртността с 30% от хронични вирусни хепатити до 2025 г.; достигане и задържане на 95% обхват с трети прием на ваксина срещу хепатит B при деца; достигане на нива за диагностика и лечение на хепатит В и С - над 50% диагностицирани пациенти и над 40% лекувани; намаляване на разпространението на вирусни хепатити А, D и Е.

Националната програма има 6 приоритетни области: Превенция на вирусните хепатити сред целевите групи; Политика на изследване за хепатит В, С и Е; Политика за имунопрофилактика срещу хепатит В и А; Качествено проследяване, лечение, грижи и подкрепа на хората, живеещи с хепатит В и С; Епидемиологичен надзор и докладване на заболелите от вирусни хепатити.

Учреден е Експертен консултативен съвет по вирусни хепатити, който да подпомага Министерството на здравеопазването при осъществяване на превенцията и контрола, епидемиологичния надзор, диагностиката, лечението и медицинските грижи в областта на вирусните хепатити.

Предприети са дейности за осигуряване на диагностикуми и консумативи, необходими за диагностика на вирусни хепатити за нуждите на лабораторната мрежа в страната през 2021 г. и изграждане на информационна система за епидемиологичен надзор на случаите на вирусни хепатити.