Български именник

Международен ден на влажните зони - 02 Февруари


През 1971 г. в град Рамсар е учредена международната Конвенция за влажните зони, която цели опазването на тези изключително ценни екосистеми