Български именник

Международен ден на ромите - 08 Април


Международния ден на ромите се отбелязва с концерти, спортни надпревари, културни изяви и други.