Български именник

Марин - значение, произход и имен ден

лат. "морски"; у нас Марин се смята за мъжка форма от Мария