Български именник

Медунка - значение, произход и имен ден

от цветето "м е д у н к а"