Български именник

Минчо - значение, произход и имен ден

видоизменено от Михаил. Празнува на 11 ноември - Св. Мина