Български именник

Мина - значение, произход и имен ден

видоизменено от Михаил. Св. Мина.