Български именник

Минка - значение, произход и имен ден

видоизменено от Михаил