Български именник

Момчан - значение, произход и имен ден

от "м о м ч е" (радост за родителите, които си нямат, а жадуват момче)