Български именник

Огньо - значение, произход и имен ден

от "огън", "огнен" или "да не му вреди огън, силен слънчев пек или пожар"