Български именник

Олга - значение, произход и имен ден

от старо-руското (с татарски корени) име Ал'га "огнена", с времето видоизменено на Ольга, а там от скандинавски "света, свещена".


Известни българи с име Олга

Снимка на Олга Борисова - народна певицаОлга Борисованародна певица
Снимка на Олга Керелска - съдияОлга Керелскасъдия