Български именник

Пандо - значение, произход и имен ден

съкратено от Панайот или от Пантелей