Български именник

Пауница - значение, произход и имен ден

от птицата "паун"