Български именник

Пейчо - значение, произход и имен ден

видоизменено от Петър или от Петко, преосмислено с "пея"