Български именник

Пельо - значение, произход и имен ден

видоизменено от Петко или от Петър