Български именник

Петруш - значение, произход и имен ден

видоизменено от Петър