Български именник

Пройчо - значение, произход и имен ден

видоизменено от Продан