Български именник

Първо - значение, произход и имен ден

"да бъде пръв, първенец в живота"