Български именник

Рачко - значение, произход и имен ден

видоизменено от Радко или от Рафаил