Български именник

Ройда - значение, произход и имен ден

разновидност на Родьо, Родка