Български именник

Русалия - значение, произход и имен ден

"родена през русалската неделя"