Български именник

Руско - значение, произход и имен ден

от "рус", "русокос"