Български именник

Русан - значение, произход и имен ден

от "рус", "русокос"