Български именник

Русен - значение, произход и имен ден

от "рус", "русокос"