Български именник

Русина - значение, произход и имен ден

от "рус", "русокос"