Български именник

Стефан - значение, произход и имен ден

грц. "венец", венценосец. Празнува имен ден на 27 декември - Стефановден


Известни българи с име Стефан

Снимка на Стефан Стамболов - политик и революционерСтефан Стамболовполитик и революционер
Снимка на Стефан Данаилов - актьор и политикСтефан Данаиловактьор и политик
Снимка на Стефан Янев - офицер, бригаден генералСтефан Яневофицер, бригаден генерал
Снимка на Стефан Гецов - актьорСтефан Гецовактьор
Снимка на Стефан Пейчев - актьорСтефан Пейчевактьор
Снимка на Стефан Мавродиев - актьор и режисьорСтефан Мавродиевактьор и режисьор
Снимка на Стефан Илиев - актьорСтефан Илиевактьор
Снимка на Стефан Вълдобрев - актьор, композитор, певец, режисьорСтефан Вълдобревактьор, композитор, певец, режисьор
Снимка на Стефан Караджа - революционерСтефан Караджареволюционер
Снимка на Стефан Щерев - актьорСтефан Щеревактьор

Стефан празнува имен ден на

27 Декември - Стефановден