Български именник

Угра - значение, произход и имен ден

от старинното "угрин" (унгарец)