Български именник

Цана - значение, произход и имен ден

видоизменено от Стоян, Стамен, Станчо