Български именник

Цекул - значение, произход и имен ден

видоизменено от Цветко или от Стефан