Български именник

Цека - значение, произход и имен ден

видоизменено от Цветко или от Стефан