Български именник

Цендо - значение, произход и имен ден

видоизменено от Цветан, Цветана