Български именник

Евстати - значение, произход и имен ден

от гръцки "издръжлив", "строен", сходни по значение имена са Здравко, Държан, Станко, Стойко