Български именник

Рало - значение, произход и имен ден

от Радо (Ра-до) и частицата "-ло"