Български именник

Имана - значение, произход и имен ден

от "имане" , богатство