Български именник

Цветозара - значение, произход и имен ден

видоизменено от Цветелина