Български именник

Златозара - значение, произход и имен ден

Коренът "злат" - означава "скъпа", "ценна"; "зара" - означава "Бог си спомня". Използвано е като словосъчетание в "Пространно житие за св Кирил философ - "златозарната утроба", "златозарната усмивка". Има и друго значение - "златен зар" в смисъл на голям късмет.