Български именник

Калинка - значение, произход и имен ден

от kalos - хубав, kali nikos- добра победа