Български именник

Цветая - значение, произход и имен ден

Образувано от цвет "цвете". Пожелателно за физическа хубост и здраве. Славянско име