Български именник

Добрия - значение, произход и имен ден

Образувано от личноименна основа - добър.