Български именник

Царина - значение, произход и имен ден

от латинската дума regina - която означава царица