Български именник

Кубрат - значение, произход и имен ден

Български владетел. Самото име Кубрат може да означава “обединител, заздравител”на авестийски, съгласно авестийските думи haurva – “цял, пълен, здрав, завършен” и haurvat – “завършеност, цялост, обединеност, изобилие, здраве” [Иванов И. Т. По пътя на българския етноним. Алфамаркет. Стара Загора. 2005].


Известни българи с име Кубрат

Снимка на Кубрат (хан) - Кубрат (хан)
Снимка на Кубрат Пулев - боксьорКубрат Пулевбоксьор