Български именник

Петранка - значение, произход и имен ден

видоизменено от Петър. Празнува на 29 юни.