Български именник

Циализа - значение, произход и имен ден