Български именник

Царин - значение, произход и имен ден

от латинската дума regina - която означава царица