Български именник

Дойно - значение, произход и имен ден

видоизменено от Радой