Български именник

Дойна - значение, произход и имен ден

видоизменено от Радой