Български именник

Доньо - значение, произход и имен ден

видоизменено от Андон, а то - разновидност на Антон