Български именник

Кардам - значение, произход и имен ден

Име на старобългарски владетел